Subscrisa, Divizia Centrala de Insolventa SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. General Constantin Coandă nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6, prin asociați coordonatori Stancu Valentin George și Buzatu Marius Cătălin, având număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0764, numar matricol 2A0764, tel: +40 764 111 660/+40 767 326 159, e-mail: office@dcinsolventa.com, www.dcinsolventa.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societatii AMG Consrom SRL cu sediul in Bucuresti, Aleea Sold. Tudor Ion, nr. 1, bl.8, sc. A, et.5, ap.56, sector 3, identificata prin CUI 15217424, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J40/2388/2003- „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, prin încheierea sau, după caz, sentinţa, pronunţată la data de 05.09.2014, în dosarul nr. 29025/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, în temeiul art. 118 din legea 85/2006 corespondent al art. 156 alin.(2) din Legea 85/2014, anunta ca in data de 17.06.2022 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 24.06.2022, 01.07.2022, ora 11:00, la adresa din București, sector 1, str. General Constantin Coandă nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6  va avea loc vânzarea prin licitație publică a urmatoarelor bunuri:

 

Bunurile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt situate in Videle, str. Depozitelor nr. 32, jud. Teleorman

 

  1. Bunuri imobile:
Nr.

crt.

 

Denumire bunuri imobile evaluate:

Pret de pornire al licitatiei(lei) Pret Caiet de sarcini (lei) *exclus TVA
1. Teren intravilan 19.120 mp 340.650 5.000
Total Terenuri 340.650
1. Constructia C1-Magazie 23.072,25
2. Constructia C2-Magazie 229.745,25
3. Constructia C4-Magazie 363.758,25
4. Constructia C6-Magazie 25.638
Total Constructii amplasate pe terenul primariei 642.213,75
1. Constructia C1-Magazie metalica 240.090
2. Constructia C2-Depozit 330.712,50
3. Constructia C7-Depozit

(Cantina si vestiare)

183.204,75
4. Constructia C8-Depozit (Magazin prezentare) 269.348,25
5. Constructia C9-Depozit 199.571,25
6. Constructia C11-Depozit

(Sala de ambalare)

436.418,25
7. Constructia C12-Depozit (Birouri) 93.780
Total Constructii amplasate pe terenul societatii 1.753.125
TOTAL PROPR.IMOBILIARA 2.735.988,75

 

*** Preturile nu contin TVA.

 

  1. Bunuri mobile:
Nr.

Crt

 

Denumire bunuri mobile evaluate

Pret de pornire al licitatiei(lei) Pret Caiet de sarcini (lei) *exclus TVA
1. Masina de taiat ATR 80 CE 547,50 500
 2. Masina de raschetat parchet 1.331,25
3. Elicopter G680

(ptr.finisat beton)

961,50
4. Placa compactoare FRBMIX 656,25
5. Separator hidrocarburi SEDIRAT 2.149,50
6. Sistem de supraveghere 33.993
7. Linie ambalat legume-fructe 289.362
8. Post de transformare 86.421,75
9. Generator 963
10. Pompa de apa 51
11. Stingator (2buc.) 168,75
12. Transpalet (defect) 114
Total bunuri mobile 416.718,75

*** Preturile nu contin TVA.