Subscrisa, Divizia Centrala de Insolventa SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. General Constantin Coandă nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6, prin asociați coordonatori Stancu Valentin George și Buzatu Marius Cătălin, având număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0764, numar matricol 2A0764, tel: +40 764 111 660/+40 767 326 159, e-mail: office@dcinsolventa.com, www.dcinsolventa.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al societatii AMG Consrom SRL cu sediul in Bucuresti, Aleea Sold. Tudor Ion, nr. 1, bl.8, sc. A, et.5, ap.56, sector 3, identificata prin CUI 15217424, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J40/2388/2003- „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”, prin încheierea sau, după caz, sentinţa, pronunţată la data de 05.09.2014, în dosarul nr. 29025/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, în temeiul art. 118 din legea 85/2006 corespondent al art. 156 alin.(2) din Legea 85/2014, anunta ca in data de 21.10.2021 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 28.10.2021, 04.11.2021, ora 11:00, la adresa din București, sector 1, str. General Constantin Coandă nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6  va avea loc vânzarea prin licitație publică a urmatoarelor bunuri:

 

Bunurile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt situate in Videle, str. Depozitelor nr. 32, jud. Teleorman

 

  1. Bunuri imobile:

 

Nr.

crt.

 

Denumire bunuri imobile evaluate:

Pret de pornire al licitatiei(lei) Pret Caiet de sarcini (lei) *exclus TVA
1. Teren intravilan 19.120 mp 363.360 5.000
Total Terenuri 363.360
1. Constructia C1-Magazie 24.610,40
2. Constructia C2-Magazie 245.061,60
3. Constructia C4-Magazie 388.008,80
4. Constructia C6-Magazie 27.347,20
Total Constructii amplasate pe terenul primariei 685.028
1. Constructia C1-Magazie metalica 256.096
2. Constructia C2-Depozit 352.760
3. Constructia C7-Depozit

(Cantina si vestiare)

195.418,40
4. Constructia C8-Depozit (Magazin prezentare) 287.304,80
5. Constructia C9-Depozit 212.876
6. Constructia C11-Depozit

(Sala de ambalare)

465.512,80
7. Constructia C12-Depozit (Birouri) 100.032
Total Constructii amplasate pe terenul societatii 1.870.000
TOTAL PROPR.IMOBILIARA 2.918.388

*** Preturile nu contin TVA.

 

  1. Bunuri mobile:

 

Nr.

Crt

 

Denumire bunuri mobile evaluate

Pret de pornire al licitatiei(lei) Pret Caiet de sarcini (lei) *exclus TVA
1. Masina de taiat ATR 80 CE 584 500
 2. Masina de raschetat parchet 1.420
3. Elicopter G680

(ptr.finisat beton)

1.025,60
4. Placa compactoare FRBMIX 700
5. Separator hidrocarburi SEDIRAT 2292,80
6. Sistem de supraveghere 36.259,20
7. Linie ambalat legume-fructe 308.652,80
8. Post de transformare 92.182,40
9. Generator 1.027,20
10. Pompa de apa 54,40
11. Stingator (2buc.) 180
12. Transpalet (defect) 121,60
Total bunuri mobile 444.500

*** Preturile nu contin TVA.

Conform hotararii Comitetul Creditorilor din data de 27.01.2020 s-a stabilit ca ca pentru vanzarea bunului publicatiile sa fie intocmite conform regulamentului aprobat  si prezentat, caietul de sarcini ce poate fi obtinut de catre persoanele interesate de la lichidatorul judiciar contra sumei mentionate mai sus.